Psychosociale hypnotherapie

De doel van psychosociale hypnotherapie is werken aan je bewustwording. Dit wordt gedaan door naar bewuste en onbewuste processen van je gedachten, emoties en gedragingen te kijken. Niet jij als persoon maar ook je omgeving, familie, vrienden en het milieu waarin je leeft hebben invloed op hoe jij gebeurtenissen hebt leren waarnemen en zo hebt opgeslagen in je onderbewuste. Ook waarden en normen die je hebt overgenomen uit je cultuur bepaald hoe jij onbewust reageert op diverse situaties in je leven. Je onderbewustzijn wordt aangesproken om inzichten te krijgen in belemmerende situaties, ze te herkennen en erkennen dat ze er zijn, doelen stellen wat je zou willen en uiteindelijk het probleem wat bij jou afspeelt op te lossen door nieuwe inzichten te krijgen. Het is belangrijk dat jij als persoon ook daadwerkelijk aan jou belemmerende gedachten gaat werken, de therapeut ondersteunt je hierbij om je doel te behalen, zodat niet alleen gewerkt wordt aan je verleden maar ook aan je toekomst.

EMDR

Dit is een methode die wordt ingezet bij trauma’s. Doel is om met deze behandeling diep ingrijpende traumatische gebeurtenissen die jou belemmeren in het dagelijks functioneren aan te pakken. Dit kunnen herinneringen zijn die zich blijven opdringen, herbelevingen, nachtmerries en angstwekkende beelden die je belemmeren en waardoor er vermijdingsreacties ontstaan bij situaties die op deze traumatische gebeurtenissen lijken en schrikreacties veroorzaken.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Tijdens het maken van oogbewegingen haal je herinneringen op aan de nare gebeurtenis. Dit leidt ertoe dat de emotionele lading en de kracht van de nare herinneringen afneemt. Ook kunnen er spontaan nieuwe, minder onprettige gedachten of inzichten ontstaan. Na een intense eerste sessie wordt met positieve stappen weggewerkt van het traumatische moment. 

Tijdens de EMDR behandeling denk je terug aan de gebeurtenis en de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd richt je je aandacht op de hand van de therapeut. Hierdoor worden gedachten, beelden en gevoelens die te maken hebben met de gebeurtenis opgeroepen. Er ontstaat een nieuw evenwicht, de herinnering vervaagt en het terugdenken aan de herinnering is minder pijnlijk en emotioneel.

Door het heen en weer bewegen van de vinger, wordt de linker en de rechter hersenhelft kort gestimuleerd. Hierdoor ontstaat er mogelijk een soort van RESET of herstart in de hersenen. Hierdoor kunnen vastgelopen emoties weer worden verwerkt en zal de informatie weer doorgang kunnen vinden. 

Ademhaling en ontspanning

Ademhalingsoefening samen met ontspanningsoefening is een krachtige methode en pijnreducerend. Je leert opnieuw naar je buik toe te ademen. Het geeft direct meer kracht en zelfvertrouwen. Als je last hebt van spanning-en of pijn in je lichaam, dan ontstaat er een korte, hoge ademhaling, wat ervoor zorgt dat je een onprettige gevoel ervaart, minder zeker gevoel en is ongezond, doordat je lichaam minder zuurstof ontvangt. Ook zorgt buikademing ervoor dat emoties worden losgemaakt door dit regelmatig te oefenen.

Ontspanningsoefening is een gedragstherapeutische methode die toegepast wordt bij het werken met pijn. je leert met deze gedragstherapie je lichaam te ontspannen en alles los te laten op dat moment wat zich afspeelt bij jou.

Virtuele maagband
Het onderbewustzijn maakt geen onderscheid tussen werkelijkheid en fictie. In tegenstelling tot de risico’s van een operatief aangebrachte maagband (gastric band) kent de virtuele maagband geen negatieve bijwerkingen en- of risico’s. Het is 100% veilig, er is geen narcose nodig, er zijn geen littekens en er is geen herstelperiode van toepassing. Toch blijkt de virtuele maagband minstens net zo effectief als een echte maagband!

Door directe hypnose te combineren met psychologische aspecten kent deze revolutionaire virtuele maagband een zeer hoog slagingspercentage waarbij cliënten op een comfortabele manier hun doelgewicht bereiken en behouden.

Losmaking

Dit is een onderdeel van de behandeling die wordt ingezet als blijkt dat je nog een energetische binding hebt met je ouders. Loskomen van je ouders kan een langdurige kwestie zijn. Onze ouders invloed op ons kunnen hebben als we energetisch verbonden zijn met hen. De bedoeling dat er tijdens de sessie een losmaking tot stand komt met je ouders waarmee je een energetische binding mee hebt.

Delenwerk

Bij delenwerk wordt gewerkt aan bewustwording van de delen die aandacht nodig hebben om zo tot meer balans te komen in jezelf. Alle delen zijn er met een positieve intentie, het doel is om inzicht te krijgen in de delen die verschillende waarden hebben. Het geeft veel inzicht en zelfkennis.

Regressie

Regressietherapie is een methode om traumatische ervaringen beter te verwerken, zodat je met een schone lei verder kunt in het heden. Wanneer je als mens nare dingen hebt meegemaakt in het verleden, is het vaak zo dat de emoties die daarmee gepaard gingen niet op de juiste manier verwerkt zijn. Dit leidt tot bijvoorbeeld gedachten waarin je jezelf blokkeert om er in de rest van je leven iets van te maken. Met regressietherapie gaat men aan de slag om blokkades als gevolg van trauma’s te identificeren en op te ruimen. Er wordt contact gemaakt met het onderbewuste, er wordt als het ware ingezoomd op wat bij de cliënt hevige emotionele reacties losmaakt. Dit is dan ook de plek waar de pijn zit. En dan is het de taak van de therapeut om samen met de cliënt aan de genezing te werken. De cliënt kan op deze manier belemmeringen en blokkades opheffen en hierdoor beter functioneren.

Bevrijd Jezelf Therapie

Bevrijd Jezelf Therapie, kan worden toegepast als ik- versterking, inzicht geven, helpen loslaten, ombuigen van overtuigingen, intens bekrachtigen van zelfbeeld, openleggen en verdiepen.

Doel: terwijl de cliënt aan de psychische of lichamelijke klacht denkt, klopt de therapeut samen met de cliënt met de vingers op acupunctuurpunten op het lichaam, het zogenaamde ‘kloppen’. Dit geeft een acceptatie en vanuit de acceptatie kan verandering ontstaan, dus ook verandering van overtuigingen.

zelfvertrouwen
DRT (Distraction Reprocessing Therapy)

Distraction Reprocessing Therapy, is te gebruiken bij diffuse en concrete fobieën en angsten. Angst vanuit chronische trauma, jeugdtrauma’s kunnen worden verholpen. Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen en verslavingen.

Tijdlijn therapie met ACT (acceptance commitment therapy)

Met Tijdlijn therapie wordt met heden, verleden en toekomst gewerkt. Het probleem kan een lichamelijke klacht zijn, maar ook een ander psychisch probleem. De Tijdlijn therapie wordt toegepast in de ruimte en is dus een denkbeeldige lijn waarlangs iemand loopt terwijl de therapeut suggesties geeft. Tijdlijn therapie is een goede therapie om te gebruiken bij verstoringen, of bij welk gevoel van onbehagen dan ook, om te onderzoeken waar deze verstoring is ontstaan. Door te werken aan gevoelens en overtuigingen wordt verwacht dat ook de klacht afneemt.

Pijnveranderingstechnieken

De pijnveranderingstechniek is een visualisatie techniek met kinesthetische aspecten. Het werken met pijnveranderingstechnieken is een methode die heel geschikt is voor pijnreductie. Het indirecte werken doet de pijn vergeten. De focus is indirect aangezien er al bij aanvang in trance met een metafoor wordt gewerkt.

Neuro Linguïstisch Programmeren

De term Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop vervolgens reageren.

Neuro heeft met het brein te maken, je hersens. In je brein zijn bepaalde patronen vastgelegd die er voor zorgen dat je je naar voelt of dat je je goed voelt.

Linguistisch gaat over taal. De taal waarmee je met jezelf of met anderen communiceert.

Programmeren wil zeggen dat je met taal je brein programmeert om zich goed te voelen.

Het gaat niet om programmeren, maar om het veranderen van negatieve patronen in positieve patronen in je brein zodat jij je weer goed voelt.

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie en een systematische psychotherapie ten behoeve van persoonlijke groei en persoonlijke verandering.

Cognitieve therapie RET (Rationeel Emotieve Therapie)

Cognitieve gedragstherapie behandeldt zowel je gedrag als je gedachten. Door anders te reageren, verandert je gevoel en gedachten. Door je gedachten te veranderen, wijzigt je  gevoel en gedrag. Het is een actieve manier van behandelen.

Mentaal emotieve training

De Mentaal-Emotieve Training is een ervarings- en cliëntgerichte psychotherapeutische behandelvorm gebaseerd op een breed pallet aan methodieken. De methode is vooral gericht op de behandeling van mensen met een eet-, angst-, dwang- en-of identiteitsstoornis, maar is ook goed toe te passen bij minder ernstige klachten om het ontstaan van een stoornis voor te zijn. De methode is ontwikkeld vanuit het praktisch werken met mensen die deze klachten hebben. De behandeling richt zich op het herstellen van de eigenheid van de persoon, zodat deze zichzelf weer volledig kan aanvaarden als de persoon die hij van nature is en van daaruit kan leven.

Mentally emotive training
Hypnotherapie

Hypnotherapie is een (psycho)therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderend bewustzijn, waarin contact gemaakt kan worden met het onbewuste.

Als iemand in trance is komt hij in contact met delen van zichzelf wat rationeel minder lukt. Onbewuste processen worden bewust gemaakt, doordat de hypnotherapeut zich richt tot je onbewuste. Hypnotherapie is een methode die het lichaam ontspant. Met behulp van het contact met het onbewuste kan worden gekeken naar de oorzaken van de spanning.

Fysiologische (lichamelijke) processen kunnen hierdoor worden beïnvloed, emoties verwerkt en lichamelijke en geestelijke capaciteiten bewust gemaakt opdat deze beter worden gebruikt. Iedereen heeft een ander verleden, normen, waarden en gedragingen. Belangrijk is te weten dat de hypnotherapeut zich afstemt, op individuele aspecten van jou. Doordat de therapeut zich op jou richt kan deze de juiste behandelwijze toepassen die voor jou geschikt is.

Sluit Menu