Armoni Psycho- en Hypnotherapie richt zich op mensen met lichamelijke en emotionele klachten.

Armoni is de Turkse benaming van het woord Harmonie. Harmonie in ons lichaam zowel lichamelijk als geestelijk is belangrijk om goed te functioneren en je lichaam optimaal te houden. Daarom biedt Armoni naast psycho- en hypnotherapie ook behandelingen gericht op je lichaam. Lichaam en geest ziet Armoni als één geheel die continu elkaar beïnvloeden. Als een verstoring zich optreedt bij een van de twee dan heeft het direct invloed op de ander. Jijzelf zal er in het begin nauwelijks iets van merken totdat je lichaam- en of je mentale toestand gaat veranderen en je ontdekt dat jij niet meer degene bent zoals je was. Armoni voert zijn behandelingen ook in het Turks uit.

Bij Armoni Psycho- en Hypnotherapie wordt voor iedereen, dus ook voor jou, een unieke behandeling uitgevoerd wat past bij jouw behoeften er is ook een mogelijkheid om de behandelingen in het Turks te krijgen. Dit is ook weer uniek aan Armoni Psycho- en Hypnotherapie omdat zij transcultureel werkt. Zo pakken we samen je probleem op en zorgen we ervoor dat je in een korte tijd weer je leven op de rails hebt.

Pijn
Iedereen ervaart wel eens pijn en dat is gezond, want pijn heeft een waarschuwingsfunctie. Op het moment dat je pijn voelt, heeft je brein al een conclusie getrokken dat de situatie bedreigend is en dat er maatregelen getroffen moeten worden. Als je pijn hebt die langer aanhoudt, minimaal 3 tot 6 maanden, dan wordt de pijn die je voelt chronische pijn genoemd. Meestal zijn er geen aanwijzingen meer van weefselschade, maar blijft de pijn aanwezig. Je brein krijgt continue een signaal dat er een letsel is, dit heeft als gevolg dat je stress-respons systeem chronisch geactiveerd is. Je leeft als het ware elke dag in een overlevingsmodus.

Hypnose is een methode die ingezet kan worden om je lichaam te laten ontspannen en in een rust modus te komen, want het is belangrijk voor je lichaam dat je de tijd neemt voor rust en herstel. Hypnose brengt je brein in een vooruit stand en gaat naar het brein toe en gaat onderzoeken en veranderen. Hypnose gaat over suggesties, je brein wordt hierdoor als het ware opnieuw getraind, je krijgt een nieuwe mind set. Met hypnose krijg je juist meer controle over jezelf. Je lichaam ervaart een intense ontspanning en rust, je gedachten gaan veranderen.

Emotionele en lichamelijke pijn die je hebt wordt op dezelfde manier verwerkt door ons brein en iedere pijnsensatie gaat gepaard met verandering in spierspanning. Negatieve gedachten worden omgezet naar positieve gedachten, waardoor je je beter in je vel zal voelen en meer zelfvertrouwen gaat ontwikkelen. Je gedachten bepalen tenslotte je gedrag en je gevoelens. Positieve gedachten lijden tot positieve gevoelens en gedragingen. De lading wordt minder en ook de stress-respons en de spanning in je lichaam.